Prasy rotacyjne

Prasy rotacyjne mają zastosowanie odwadnianiu osadów pierwotnych i biologicznych, generowanych w oczyszczalniach ścieków zarówno miejskich jak i przemysłowych. Początkowo zostały zaprojektowane typowo dla zastosowań w przemyśle górniczym, następnie ich zastosowanie rozszerzono o przemysł papierniczy, browary oraz produkcję biogazu.

Prasy mają budowę modułową (1 do 8 modułów), dostosowywaną w zależności od specyficznych wymagań Klienta oraz ilości materiału do odwodnienia.

Urządzenie składa się z:
  • podstawy z przekładnią oraz kanałami odwadniającymi montowanymi na wale (do 8 szt.)
  • flokulatora mieszającego osad z polimerem
  • szafy sterującej z pulpitem

Podstawowe zalety tego rozwiązania to:

  • wysoka wydajność (do 12 m3/h)
  • wysoki poziom wyłapywania cząstek stałych (>95 %)
  • odwadnianie w zakresie stężeń 0,1-18 % na wlocie
  • małe gabaryty
  • możliwość rozbudowy – konstrukcja moduła
  • zamknięta obudowa całkowicie  eliminująca zanieczyszczenia zewnętrzne, nieprzyjemny zapach oraz hałas

Badania laboratoryjne oraz testy pilotażowe

Pierwszym krokiem do ustalenia możliwości odwodnienia danego osadu jest przesłanie do naszego laboratorium ok. 1.5 l próbki ścieku/pofermentu. Na tej podstawie ustalamy poglądowo, czy osad nadaje się do odwodnienia oraz ewentualny poziom suchości po odwodnieniu.

Po wykonaniu ww. badań laboratoryjnych umożliwiamy przeprowadzenie 5-dniowych odpłatnych prób na miejscu u Kienta, zapewniając pilotażową wersję naszej prasy w skali 1:1, podłączaną bezpośrednio do źródła osadu (video poniżej). Na tej podstawie uzyskujemy pełny obraz możliwości wydajności prasy oraz suchości osiąganych na wyjściu w danym przypadku.

Jeśli jesteś zainteresowany napisz do nas!