Lange Lyche Teknisk AS

Firma Lange Lyche Teknisk AS została założona w 1931 roku. Przez ponad 30 lat koncentrowała się na wyzwaniach środowiskowych i nowej wydajnej technologii uzdatniania wody procesowej, oszczędzaniu wody, a także efektywnej obsłudze różnych jakości osadów z oczyszczalni ścieków.

W 2015 Lange Lyche Teknisk zawarła umowę przedstawicielską na Europę z Fournier Industries Inc. z Kanady. Zrealizowane projekty obejmują przemysł celulozowo-papierniczy, biogazowy, komunalny, rolniczy i spożywczy. Fournier Industries posiada ponad 500 instalacji na całym świecie.

Firma Lange Lyche równolegle aktywnie działa w przemyśle celulozowo-papierniczym, dostarczając materiały, maszyny i urządzenia oraz odzież maszynową.

www.langelyche.no